Fatta beslut baserat på data med avancerad analys och rapportering

Boka en demo nu

Don't be left in the dark

Få en djupare förståelse för din institution. TE Reporting ger dig de verktyg du behöver för att analysera data för din institution - allt på ett ställe.

Prata med en produktexpert

Äntligen helhetssyn

TE Reporting hjälper dig att få en djupare förståelse för din verksamhet så att du kan skapa en bättre upplevelse och bättre resultat.

Out-of-the-box-rapporter

Använd fördefinierade rapportmallar för att snabbt få en överblick över din resurshantering och användning tvärs campus

Anpassade insikter

För ännu mer flexibilitet, anpassa, pivotera och segmentera data på vilket sätt du vill, för att se exakt de data du behöver.

Kapacitetsutnyttjandegrad tvärs campus

Datadrivna kapacitetsinitiativ som utnyttjar resursanvändningsdata från hela campus, så att du får ut det mesta av dina tillgångar

Jämför mellan olika tider

Jämför tidsserier för att förstå hur dina initiativ har påverkat viktiga driftsparametrar på din institution

Bryt ner det som du önskar

Cut, slice, and pivot the data in any way you need, to get surgical precision in your decision making and only see what's relevant to you

What's in it for you? 

Facilities are expensive. Don't let coincidences and manual errors impact how you utilize them.

Få hela bilden.

Få insikter om vad som planeras i TimeEdit. TE Reporting gör det enkelt att förstå hur din institution utnyttjar sina rum och utrustning.

Insights only TimeEdit can give you.

Ekosystemet av TimeEdit-produkter tillsammans med våra integrationer möjliggör insikter inget annat verktyg kommer att kunna förse dig med.

Gå från insikter till resultat.

Konkreta rapporter för konkreta åtgärder. Förstå peak-hour mönster för dina anläggningar, eller vilken typ av rum som under- eller överutnyttjas. Justera schemat i TE Core och se omedelbar effekt i hela organisationen.

Kom igång idag

Kontakta oss

Kontakta din kund Success Manager eller någon av våra produktexperter genom att klicka på knappen nedan.

Omedelbart ansluten

TE Reporting is natively integrated with all other TE tools, and you'll be able to immediately access all data in TE Reporting.

Create your first report! 

Du är nu redo att hämta oöverträffad statistik från din verksamhet.

Let's get going!

Schemalagda data är bra, men insikter från verklig resursanvändning är ännu bättre

If analytics and capacity initiatives are your thing, make sure to check out TE Hawkeye, our room sensor & IoT-platform, allowing you to measure your actual utilization rate by leveraging real occupancy data.

Läs mer om TE Hawkeye

Vanliga frågor och svar

Ser du inte din fråga här?

Kontakta sälj

Kan jag hämta data till vårt Business Intelligence-system?

TimeEdit har ett öppet API, där du kan hämta all reservations data. Du hittar vår API-dokumentation här: https://developer.timeedit.com/#/

Kan jag exportera data till Excel?

Ja, alla data och rapporter kan exporteras som. csv och xls.-filer

Kan jag skapa standardiserade rapporter?

Ja, TE Reporting kan du standardisera din rapportering över hela universitetet, så att du alltid använder samma mätvärden på tvärs av alla avdelningarna.

Copyright 2019 TimeEdit