#1 kursplanerings och tjänsteplaneringsverktyg

Boka en demo nu

Kurshantering och tjänsteplanering för din institution

Forget cumbersome spreadsheets. Scope your institution's curriculum , plan your workforce and easily share  workload and activities across the faculty.

Kontakta sälj

Smidig kurshantering

Få ett fågelperspektiv på kursefterfrågan och de resurser du behöver för att möta den

Planera dina kurser

TE Plan enables you to plan the delivery of new or existing courses, as well as scope different activities within the course frame, e.g amount of labs, workshops, lectures.

Matcha din institutions resurser

Säkerställ balanserad individuell arbetsbelastning hos personalen, justera prioriteringar och kontrollera att beräkningar av personalstyrkan lever upp till akademiska krav.

Respektera avtalsförpliktelser

TE Plan assists you in complying with contractual obligations to staff, making sure agreed working hours are not exceeded and workplace agreements are honoured.

Problemfri rapportering

Att lämna in rapporter till myndigheter och statistiska organ är ett vanligt krav. Med TE Plan, kommer de aldrig mer innebära ytterligare påfrestningar på din organisation.

TE Plan fungerar sömlöst med ditt favoritschemaläggningsverktyg

Your course planning is pushed for scheduling in TE Core, and what's scheduled is pushed back to TE Plan. So you always know what's planned, scheduled and everything in between.

But wait, there's more! 

Säkerställ ett transparent arbetsflöde

Hoppa över kalkylark med oändliga flikantal och föråldrade data. Gör det enkelt att dela och samarbeta i hela organisationen.

Se potentiella flaskhalsar

Få full överblick över vad som begärs från din institution av pedagogik, forskning och administrativ verksamhet, och planera därefter.

Få uppdaterade rapporter

Ta enkelt fram rapporter över kurs - eller arbetsbelastning. Kursefterfrågan, aktivitet, avdelning eller typ av arbete.

Balansera arbetsbelastningen på institutionen

Personal som vet vad som förväntas av dem när det gäller prioriteringar och aktiviteter arbetar mindre, uppnå mer och är i genomsnitt 60% gladare på jobbet

Vanliga frågor och svar

Ser du inte din fråga här?

Kontakta sälj

Kan lärare rapportera antalet arbetade timmar i TE Plan?

Ja. Sömlöst integrerat med TE Core, kommer du alltid att veta planerat vs schemalagt antal timmar. Och genom rapporteringsfunktionen i TE Plan, kan personal få tid att spendera på varje aktivitet.

Är all planering synlig för all personal?

Nej, TE plan kommer med ett behörghetssystem så att du kan bestämma vad som är synlig för vem.

Hur snabbt kan jag vara igång med TE Plan?

Prova att säga "Göteborg" tre gånger snabbt i rad. Boom, nu är TE plan infört.

Copyright 2019 TimeEdit