Utnyttja data om rumsbeläggning i realtid

Reduce no-shows and optimize under-utilized class rooms using cutting edge IOT technology.

Boka en demo nu

Vår banbrytande IoT-lösning tar dig till digitaliseringens framkant

Until now, it's been virtually impossible for schedulers to gain insights into no-shows and over-dimensionalized class rooms have been virtually impossible for schedulers. TE HawkEye provides your scheduling teams with unparalleled insights across vital occupancy metrics, so you can improve your overall utilisation rates.

Prata med en produktexpert

Automation, insikter och integrationer - 
Detta är TE HawkEye IoT-plattformen

Automatiserade triggers

Konfigurera anpassade alarm för när utrymmen är överfulla, när studierum används oplanerat, och mycket mer. Så länge de är mätbara, kan du skapa en trigger för det.

Analys i realtid

Se heatmaps och trafikmönster för alla dina anslutna resurser, med realtidsuppdatering och live tracking.

Integrationer

TE HawkEye kan kopplas samman med alla andra TE-produkter, och fungerar med nästan alla sensorer på marknaden.

Automatiserade triggers

TE HawkEye integreras med ditt resurshanteringssystem

Släpp no-show rum

Make sure that unused space is not wasted. Release any no-show class- or study rooms to be reserved by someone else.

Trigger för städning

Se till att underhållsteamet vet om ett rum har varit upptaget i mer än X timmar, eller om en toalett har sett tung trafik.

Exakta beläggnings data

Mät beläggning på föreläsningar för att förstå om schemat har överdimensionerade rum och en mindre lokal kunde ha använts.

Få en 360° över dina resurser

Få insikter från analys i realtid och jämför verkliga data från dina schemalagda data för att hitta och utnyttja förbättringsområden

No-shows

Get insights into how many of this semester's classes did not actually occur, or how many % of all study room reservations are were not showed up to.

Oplanerad användning

Förstå om studenterna använder klassrum, föreläsningssalar och använder studierum utan att reservera dem, och få en fullständig bild av ditt campus fotavtryck.

Klassrumets fyllningskvot

Se vilka klasser som är strukturellt underutnyttjade (eller över)  och använd data för att schemalägga mindre eller större rum under den kommande terminen.

Space is an expensive resource, don't waste it

Den genomsnittliga kapacitetsutnyttjandegraden mellan universiteten i Europa och USA är endast 29%. Med HawkEye du kommer att identifiera flaskhalsar och ge schemaläggningsteamet avgörande insikter som kommer att spara din institution miljoner dollar i anläggningskostnader.

Prata med en produktexpert idag

De viktigaste fördelarna med beläggnings data

Vår VD och CPO har samlat sina tankar på fördelarna med att ha tillgång till beläggningsdata och hur universiteten kan jämföra den med sina schemaläggningsdata för att optimera resursanvändningen.

Läs deras blogginlägg här

Vanliga frågor och svar

Ser du inte din fråga här?

Kontakta sälj

Vilken sensor ansluter du till?

To any sensor with an interface we can integrate with. If you don't have a hardware preference, we have partnered with one of the world's leading sensor manufacturer to provide our customers with premium-grade hardware at a very competitive price point.

Måste vi skaffa hårdvaran själva? 

Nej, om du vill kan vi hantera allt från att anskaffa hårdvaran till att ställa in servicekontraktet

Kan vi prova HawkEye med några sensorer till att börja med? 

Självklart. Kontakta vårt säljteam och vi kommer att arbeta fram en affär som fungerar för dig.

Komplettera sviten

TE Preferenses

Samordna avdelningens schemaläggning och preferenser med ditt huvudschema i ett sömlöst, Excel-fritt arbetsflöde

TE Exam

Från start till mål - tentamensschemaläggning, inklusive allt från platstilldelning till vakthantering och rapportering

TE Reserve

Gör dina studierum, auditorium och utrustning tillgängliga för interna & externa reservationer, sömlöst integrerat med resten av sviten

TE Reporting

TE HawkEye

Mät faktisk rumsanvändning, no-show, oplanerad användning och mycket mer för att kombinera schemaläggningsdata med verklig användning i dina kapacitetsplaneringsinitiativ

Copyright 2019 TimeEdit