Funktioner för schemaläggning, rumstilldelning och resurshantering

TE Core är schemaläggningsverktyget för moderna läroanstalter

Akademisk schemaläggning

Utmaningarna är komplexa - fluktuerande antagning, tilldelning av ändliga fakultets- och lokalresurser, budgethinder, och maximal antal examina, bara för att nämna några.

Tilldelning av rum

Blockera rum, hantera lokalförfrågningar mellan avdelningar och anpassa dina resurser efter dina akademiska behov.

Allt-i-ett-lösning

Har hantering av flera kalendrar lett till konflikter och tidskrävande schemaläggnings metoder? Samla ihop dem i en central kalender med möjlighet att hantera både lokaler och schemaläggning.

Institutioner byter till TE Core tack vare fantastiska funktioner som dessa

De påtagliga fördelarna

Alltid ett konfliktfritt schema

Schemaläggning av rum på tvärs av enheter, professorer och utrustning utan några konflikter
Skapa kurs-beroenden för ett konfliktfritt schema
Gemensam undervisning och fördelning av gemensamma rum mellan grupper och klasser

Flexibelt

Laboratorieutrustning, bilar, studiebänkar, projektorer. Om du kan namnge det, kan du hantera det i TE Core
Är du van att arbeta med specifika färger? Inga problem, med vårt färgschema kan du välja de färger du gillar
Different scenarios requires different needs. That's why we built flexible reservation templates, so you can schedule courses, rooms and events - all in one system

På dina villkor

Bestäm vem som kan visa, beställa eller reservera vilka rum på campus.
Ger dig möjlighet att ge olika användare tillgång till vissa rum vid olika tidpunkter. Ge schemaläggare tillgång till vissa rum tre månader i förväg, lärare en månad och studenter en vecka. Som magi.

Smidig masshantering

Utkast. Granskning. Upprepa. Simulera olika scenarier, spara versioner och publicera det allra bästa.
Kopiera och redigera reservationer och scheman i batchar. Det har aldrig varit enklare att kopiera ett schema från en termin till nästa.
Alla reservationer är spårbara och kan göras om. Eftersom misstag händer.

Förbättra livet på hela campus

De påtagliga fördelarna

Inga fler schemaläggningskonflikter

Inga avsiktliga konflikter. Någonsin.

TE Core is designed to work with hundreds of concurrent users creating and editing reservations at the same time. So whether you schedule a recurring event, joint teaching lectures or across different departments, TE Core will ensure a conflict free schedule throughout campus.

Förbättra resursutnyttjandegraden

~ 35% högre utnyttjandegrad på rum

Uncover space bottlenecks and allow to adjust and align your resources where it's needed, when it's needed. Share resources across departments and let students book any room left-overs to drive higher utilization rates and a better learning environment.

Gladare personal

Högre lärartillfredsställelse och nöjdare  administration

Faculty are your most valuable resource. TE Core is seamlessly integrated with TE Preferences, so schedulers can make sure to include faculty's time, room and course  preferences into their planning. Less administration, happy professors and a better learning environment.

Öka elevernas framgångar

Bredare kursutbud, kortare tid till slutförande och färre avhopp, lyckligare studenter

TE Core's course interdependency features allow schedulers to effortlessly manage a conflict free core- and electives schedule  for all students.

Redo att prata?

Kontakta sälj

Fungerar med dina nuvarande processer och system

Allt integrerat med hur du redan arbetar

Anpassar sig till ditt arbetsflöde

We know that every institution has their own definition of a schedule and work differently to get there. That's why we built TE Core with flexibility at heart, so you and your team can schedule any type of resources according to the workflow that map your current processes.

TE Core supports both a centralized and distributed process (or a mix of the two), and can be customizid throughout the organisation, allowing for a tailored solution for both the faculty of engineering program, as well as the medical school.

Anslut TE Core till din nuvarande uppsättning campusverktyg

Utvecklingsverktyg, integrationer och ett rikt öppet API. Alla data i TE Core är tillgänglig, vilket möjliggör enkel import och integration från praktiskt taget alla andra system. Utnyttja vårt öppna API för att skapa en sömlös miljö med ditt studentadministrativa system, lärplattform, inspelning av föreläsningar, navigation och andra campussystem.

Integreras med dessa kärnsystem

(bland +300 andra studentadministrativa system, lärplattformar och viktiga campussystem)

Bemästra dina data för att skapa ett bättre schema

Förstå effekten av din schemaläggning. Få utnyttjandegrad per campus, byggnad, typ av rum och över olika tider genom att klicka på en knapp. Kolla in TE Reporting för en helikopter-vy över ditt rum och resursutnyttjande

Vanliga frågor och svar

Ser du inte din fråga här?

Kontakta sälj

Kan vi dela resurser på tvärs över vår institution? 

Alla resurser kan delas mellan dina institutioner. Med tidsregler och behörigheter kan du faktiskt bestämma vilka resurser som ska delas av vem och när.

Måste jag manuellt skapa kursdata i TimeEdit?

No, our out-of-the-box integrations to student information systems like Banner andPeopleSoft automatically retrieves all the data you need, and ensures its always kept up-to-date. Our integrations also pushes all the data back to the SIS so you'll never have data inconsistencies. If you don't want to use a SIS integration, you can always import all the data you need with Excel files.

Ger fullständig historik för alla reservationer? 

Yes, you can always retrieve a full audit trail complete with all the details of who's made the booking, when it was made, what it contained, if it has been modified (i.e resources have been added, removed or swapped), if the booking has been cancelled and who cancelled it.

Komplettera sviten

TE Preferenses

Samordna avdelningens schemaläggning och preferenser med ditt huvudschema i ett sömlöst, Excel-fritt arbetsflöde

TE Exam

Från start till mål - tentamensschemaläggning, inklusive allt från platstilldelning till vakthantering och rapportering

TE Reserve

Gör dina studierum, auditorium och utrustning tillgängliga för interna & externa reservationer, sömlöst integrerat med resten av sviten

TE Reporting

TE HawkEye

Mät faktisk rumsanvändning, no-show, oplanerad användning och mycket mer för att kombinera schemaläggningsdata med verklig användning i dina kapacitetsplaneringsinitiativ

Copyright 2019 TimeEdit