Modern schemaläggning för högre utbildning

TimeEdit är det självklara valet för universitet som vill drastiskt förbättra sina processer för schemaläggning och resurshantering

Boka demo

Schemaläggning från start till mål

From demand management, via course scheduling and room assignment to analytics and reporting, TimeEdit's cloud-based resource management suite will let your organization drastically improve your scheduling process.

... levereras som en molnbaserad, användarvänlig SaaS-produkt

Tired of legacy software, inexplicable user-interfaces, upgrades that break the system? Forget all of that. With TimeEdit, the user-interface has been co-created over 15+ years with some of the world's leading universities.

A solution tailored for higher education

Det här är TimeEdit

Schemaläggning

Centraliserat stöd och lokal schemaläggning för att samordna kurser, tentor och andra aktiviteter

Rumsallokering

Hantera alla resurser och distribuera rum i ett intuitivt gränssnitt

Rapportering

Fatta datadrivna beslut för att optimera din resurshantering

Integreras med dina befintliga system

TimeEdit's API allows you to easily integrate TimeEdit with any system

Powering the world's top universities

Integrerar med de system du redan använder

Integrations and automated data transfer are at the heart of TimeEdit's mission. With an extensive set of integrations , from Student Information Systems, Learning Management Systems, Outlook, Exchange, Gmail, etc., we make it a breeze to connect with your existing system flora.

Studentadministrativa system

Integrera TE Core med ditt studentadministrativa system för att populera TimeEdit med all viktig information, till exempel kurser, program, lärare, grupper och studenter.

Lärplattform

Låt dina studenter få tillgång till ett alltid uppdaterat schema, direkt i sin personliga kalender.

Ditt ekosystem av applikationer anslutna via våra API: er

Från ekonomisystem till ventilationsstyrning - våra kunder har redan byggt fler än 300 integrationer med våra omfattande API: er.

Utforska våra case studies för att ta reda på mer

Potsdams universitet

"21 000 studenter måste passa in i lokaler avsedda för 9 000 personer, en uppgift som kräver intrikat planering och kunde inte genomföras utan TimeEdit."

Barbara Obst Hantel, rektor, Potsdam universitet

Läs mer

Universiteten byter till TimeEdit tack vare funktioner som dessa

Alltid ett konfliktfritt schema

Schemaläggning av rum på tvärs av enheter, professorer och utrustning utan några konflikter
Skapa kurs-beroenden för ett konfliktfritt schema
Gemensam undervisning och fördelning av gemensamma rum mellan grupper och klasser

Flexibelt

Laboratorieutrustning, bilar, studieplatser, projektorer. Om du kan namnge den kan du hantera den i TE Core.
Är du van att arbeta med specifika färger? Inga problem, med vårt färgschema kan du välja vilken färgkodning du vill.
Different scenarios requires different needs. That's why we built flexible reservation templates, so you can schedule courses, rooms and events - all in one system

På dina villkor

Bestäm vem som kan visa, beställa eller reservera vilka rum på campus.
Ger dig möjlighet att ge olika användare tillgång till vissa rum vid olika tidpunkter. Ge schemaläggare tillgång till vissa rum tre månader i förväg, lärare en månad och studenter en vecka. Som magi.

Smidig masshantering

Utkast. Granskning. Upprepa. Simulera olika scenarier, spara versioner och publicera det allra bästa.
Kopiera och redigera reservationer och scheman i batchar. Det har aldrig varit enklare att kopiera ett schema från en termin till nästa.
Alla reservationer är spårbara och kan göras om. Eftersom misstag händer.

Säkerhet i företagsklass

Data integritet, sekretess och säkerhet är viktiga designöverväganden när du levererar en företags produkt. Med TimeEdit lagras dina data på ett säkert sätt, med avancerad användar-och behörighetshantering och GDPR-kompatibel sekretesspolicy.

Läs mer om våra säkerhetsrutiner ➜

Kom igång direkt

Flexibel anpassning

TE Core's rich scheduling and customizations features enable your institution to flexibly work in a process that works best for you.

Öppenhet

TE Core brings a new level of transparency to your team's work and keeps everyone on the same page.

Värdestyrd prioritering

Resurseffektivitet, framgång för studenter eller nöjda lärare? Säkerställ att schemaläggningen levererar maximalt värde till din institution.

För alla institutioner

TE Core är ett flexibelt och lättanvänt schemaläggningsverktyg utformat för alla typer av utbildningsorganisationer.

Agera på data

Den omfattande rapportfunktionen ger dig viktiga insikter i hur mycket, när och av vem dina resurser utnyttjas.

Snabb onboarding

Inte månader, inte veckor. Med TimeEdit kommer du att vara igång på några dagar.