Tillit är grundläggande för vår verksamhet

Providing mission critical software to over 150 customers across the world comes with great responsibility. That's why we care about the details to make sure we get it precisely right. We believe trust is rooted in transparency, which is why we will always be open about what our approach is to cybersecurity, any vulnerabilities we detect, our compliance process and privacy policies. Just to mention a few things.

Hur vi arbetar med tillit och säkerhet

Säkerheten först - hela tiden

At TimeEdit, we are extremely cognisant of the fact that we're storing sensitive, proprietary data for each of our customers. As such, cybersecurity is at the essence of our operations, and we go to great lengths to ensure that we only work with top-of-the line suppliers

Vårt löfte till våra kunder

Så som vi ser det börjar förtroendet med transparens. Vi är helt öppna med hur vi hanterar cybersäkerhet och vad våra säkerhetsrutiner är. Din data är vårt ansvar, och vi åtar oss att se till att inte bara är det säkert, men också att du som kund vet vad vi gör för att upprätthålla det.

Efterlevnad av sekretesskydd

På TimeEdit är tillit vårt viktigaste värde, och ingenting är viktigare än framgången för våra kunder och skyddet av deras data. Vi välkomnar GDPR som ett viktigt steg framåt när det gäller att effektivisera dataskyddskraven i hela EU. Vi åtar oss att efterleva GDPR för att tillhandahålla tjänster till våra kunder, och vi har säkerställt att våra kunder kan fortsätta att använda våra tjänster samtidigt som de följer GDPR.

Penetrationstester

Vår dagliga praxis inkluderar hot-modellering, penetrationfokuserad kodgranskning, automatiserad skanning och tredjeparts bedömningar.

Upptäckt och övervakning av intrång

Vårt produktteam är dedikerade till att upptäcka tecken på dataintrång. Våra säkerhetsrutiner utvecklas ständigt för att ta itu med nya typer av säkerhetshot och ytterligare stärka våra detekteringsmöjligheter.

Copyright 2019 TimeEdit